Livet er fullt av vanskelige overganger. Da trenger vi tett oppfølging fra alle de gode menneskene som omgir oss. Å jobbe med dem som betyr mest for oss, skaper mestring, mer læring og bedre inkludering. Og det beste av alt: I Dokker er DU midt i dette fellesskapet.

Dokker er helt enkelt din egen plattform for oppfølging.

School

Opplever du at rammene og en hektisk skolehverdag er til hinder for å få satt tverrfaglig jobbing ut i god praksis? Med Dokker kan du sammen med andre lærere løfte tverrfaglig jobbing til et helt nytt nivå.

Apprenticeship

Overgangen fra skole til arbeidsliv kan være vanskelig. Verdens beste fagarbeider krever verdens beste mentor. Med Dokker blir du ressurspersonen som støtter og følger opp ikke bare lærlingen, men hele mennesket.

Qualification program

Ikke la andre arbeidsoppgaver spise av tiden til å dyrke frem motivasjon og mestring. Med Dokker får du mer tid til det som virkelig betyr noe – oppfølging som skaper engasjement, eierskap og en trygg relasjon.

Integration program

Skal vi bedre koble enkeltpersoner opp mot lokalt arbeidsliv, må hele mennesket synes. Dokker er en inkluderingsarena som setter 24-timersmennesket, med alle dets ressurser og ambisjoner, i sentrum.

Eierskap

Alle snakker om brukerstyring. Vi gjør noe med det! I Dokker eier du dine egne data. Tilgangene styrer du selv. Dette gir smud jobbing og kommunikasjon med de menneskene du har behov for – når du trenger det. Dokker er din, og du har tilgang til alt du kan og har jobbet med –så lenge du selv ønsker. Og det er helt gratis! Dokker er med andre ord 100 prosent brukerstyrt, og selvsagt designet for å ta vare på personvernet ditt.

Samarbeid

Når du eier og deler dine egne data, skjer det noe magisk: Borte er alle “siloer” og andre hindringer som står i veien for god samhandling. Samarbeid på tvers av institusjoner, næringsliv, offentlig sektor og den som er bruker av utallige tjenester, er vanskelig med dagens systemer. Med Dokker får alle sitt eget “personlige støtteapparat” – akkurat som enhver toppidrettsutøver har. Og plutselig har alle mer tid til bedre oppfølging!

Dokumentasjon

I Dokker har du enkel tilgang til dokumentasjonen din. Enten det er praksisbeskrivelser, kursbevis, oppgavebesvarelser – you-name-it. En oppdatert oversikt over all din kompetanse og erfaring. Del hva du vil med hvem du vil. Dokker er alt det du vil det skal være: neste generasjons CV, ditt personlige arkiv over alt du kan – og et sted å vise frem hvem du er.

Dokker gav meg et mye bedre bilde av hva deltakernes praksis inneholdt, og jeg kunne gi en bedre oppfølging til den enkelte.

Portrait of Anne H. Urdshals, photo.

Anne H. Urdshals

Lærer, Voksenopplæringa i Nærøy Kommune

Personlig

Free

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner/mål

Deling og tilbakemeldinger underveis

Support

Virksomhet

kr 95
per person, per måned. Fakturert årlig.

Alt i Personlig

Koble folk sammen i grupper

Rollebasert kommunikasjon og deling

Tildel oppgaver og følg progresjonen

Vurdering/godkjenning av utført arbeid (dokumentasjon)

Prioritert brukerstøtte

GDPR. Den enkelte eier sine egne data og kontrollerer tilgang.


Prisen er eks. mva.
Fakturert månedlig: kr 114/pers/mnd


Se priser for skoler og ideelle organisasjoner

Virksomhet+

Contact us

Alt i Virksomhet

Rammevilkår

Dedikert støtte til implementering

Inkludert opplæring av superbrukere

Noen historier fra bloggen

Dokker Blog

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!