Verdens beste fagarbeider

Hadde det ikke vært praktisk å samle alle med oppfølgingsansvar på én plass? Ser du behovet for et enkelt og lettfattelig verktøy som samtidig er kraftfullt og fleksibelt nok til å skape engasjement blant alle brukerne? Trenger du et samla overblikk over lærlinger, bedrifter og roller i de ulike bedriftene?

Da er Dokker løsningen! Bare spør opplæringskontorene, faglige ledere og veiledere som allerede bruker Dokker for å holde dialogen gående og som supplement til samlinger og kurs - uten at deltakerne trenger å være til stede. Med Dokker får alle gode krefter økt bevissthet rundt egen rolle i arbeidet med å skape verdens beste fagarbeider.

Med Dokker kan du produsere kompetente fagfolk. Du får verdifull innsikt i lærlingens utvikling fra start til mål, samtidig som du får tilgang til alle læreplaner, kurs, sertifikater og all annen relevant dokumentasjon.

Det er lærlingen som eier all informasjon som over tid legges til i Dokker. Vi vet at mennesker er forskjellige. Derfor er Dokker tilpasset ulike måter å uttrykke seg på: Lærlinger kan legge inn både tekst, bilde, lydopptak og video i Dokker. Mange lærlinger har dessuten erfart at Dokker-arbeidet kan brukes som CV, og at Dokkers unike tilnærming til å vise fram hele mennesket gir et fortrinn ved jobbsøking.

Priser enkelt

Gratis

Personlig

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner

Deling

Brukerstøtte

kr 100/år

Virksomhet

Alt i Gratis

Koble folk sammen i grupper

Vurdering av utført arbeid

Del med enkeltpersoner eller gruppe

Prioritert Brukerstøtte


Prisen er eks. mva og gjelder pr. deltaker –den personen som blir fulgt opp. Støttespillere bruker Dokker gratis.

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!