Verdens beste fagarbeider

Hadde det ikke vært praktisk å samle alle med oppfølgingsansvar på én plass? Ser du behovet for et enkelt og lettfattelig verktøy som samtidig er kraftfullt og fleksibelt nok til å skape engasjement blant alle brukerne? Trenger du et samla overblikk over lærlinger, bedrifter og roller i de ulike bedriftene?

Da er Dokker løsningen! Bare spør opplæringskontorene, faglige ledere og veiledere som allerede bruker Dokker for å holde dialogen gående og som supplement til samlinger og kurs - uten at deltakerne trenger å være til stede. Med Dokker får alle gode krefter økt bevissthet rundt egen rolle i arbeidet med å skape verdens beste fagarbeider.

Med Dokker kan du produsere kompetente fagfolk. Du får verdifull innsikt i lærlingens utvikling fra start til mål, samtidig som du får tilgang til alle læreplaner, kurs, sertifikater og all annen relevant dokumentasjon.

Det er lærlingen som eier all informasjon som over tid legges til i Dokker. Vi vet at mennesker er forskjellige. Derfor er Dokker tilpasset ulike måter å uttrykke seg på: Lærlinger kan legge inn både tekst, bilde, lydopptak og video i Dokker. Mange lærlinger har dessuten erfart at Dokker-arbeidet kan brukes som CV, og at Dokkers unike tilnærming til å vise fram hele mennesket gir et fortrinn ved jobbsøking.

Personlig

Free

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner/mål

Deling og tilbakemeldinger underveis

Support

Virksomhet

kr 95
per person, per måned. Fakturert årlig.

Alt i Personlig

Koble folk sammen i grupper

Rollebasert kommunikasjon og deling

Tildel oppgaver og følg progresjonen

Vurdering/godkjenning av utført arbeid (dokumentasjon)

Prioritert brukerstøtte

GDPR. Den enkelte eier sine egne data og kontrollerer tilgang.


Prisen er eks. mva.
Fakturert månedlig: kr 114/pers/mnd


Se priser for skoler og ideelle organisasjoner

Virksomhet+

Contact us

Alt i Virksomhet

Rammevilkår

Dedikert støtte til implementering

Inkludert opplæring av superbrukere

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!