DalPro på Hitra og Frøya har gode erfaringer: Dokker skaper tillit med deltagerne

Siv Bente Bekken – Jobbspesialist i Dalpro

Når jeg bruker Dokker i dialog med deltagerne oppstår det en tillit mellom oss som jeg sjelden har opplevd tidligere. Deltagerne reflekterer mer over temaene vi tar opp og åpner seg mer for meg som veileder.

Det sier jobbspesialist Siv Bente Bekken i vekstbedriften DalPro på Hitra og Frøya. Hun har jobbet som jobbspesialist AFT i vel tre år hos Dalpro, og har sin arbeidsplass på Frøya.

Bedriften hadde brukt Dokker som plattform i arbeid med lærekandidater tidligere, men gjennom pandemien ble det også bruk for et digitalt verktøy for jobbspesialistene og deres deltagere.

– Vi ble på mange måter tvunget til å tenke annerledes når pandemien gjorde at vi ikke fikk til fysiske møter med våre deltagere. Da har Dokker vist seg å være et nyttig og godt verktøy, sier Siv Bente Bekken i Dalpro.

Hun mener at det aller viktigste med Dokker er at man tar personvernet på alvor. Det er helt avgjørende for å skape god tillit mellom veileder og deltager.

– I Dokker jobber vi ut fra at jobbsøkerne selv styrer hele prosessen. De bestemmer selv hva de vil nyttiggjøre seg av. Hun legger til at for veiledere, som nå ikke fysisk får møte deltagerne, kan Dokker-plattformen gi mye nyttig informasjon. – Vi ser hvor raskt deltagerne responderer, vi kan avdekke skrive- og lesevansker og vi vet at mange ikke har tilgang til PC med Word. Nå har de et verktøy på mobilen eller i nettleseren, og vi får sett hvordan de behersker digitale verktøy, sier Bekken.

Lærekandidater

Gro Hege Kvernø – Fagleder i Dalpro

Gro Hege Kvernø er fagleder i DalPro og hun sier dette om bruken av Dokker:

– I tillegg til å bruke Dokker i avklaring og oppfølging, ønsker vi også å bruke plattformen til våre lærekandidater både i og utenfor vår bedrift. Dokumentasjon og oppfølging vil bli mye enklere og bedre med dette verktøyet.

Hun understreker at det er lettere å få spisset målene mot konkrete arbeidsoppgaver som lærekandidatene skal utføre. – Det er lettere å gjøre målene begripelig for lærekandidatene og VTA-ansatte. Det stemmer med de kravene vi har fra NAV, og i Dokker ligger alle målene, sier fagleder Kvernø.

Dette er DalPro

DalPro AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift beliggende i Hitra og Frøya kommuner. DalPro har 13 tiltaksplasser for AFT, 23 plasser i varig tilrettelagt arbeid og 20 ordinært ansatte. I tillegg til dette har de samarbeid med en rekke bedrifter i regionen med tilbud om opplæring i basiskompetanse-ferdigheter gjennom Kompetansepluss.

Hovedavdelingen ligger på Hitra. Her har DalPro spennende arenaer tilknyttet gårdsbruk med hjorteoppdrett, villsauhold og vedproduksjon, gårdsmatproduksjon, gårdsbutikk, sommervedlikehold og snekkerverksted. I tillegg tilbys også arbeid/arbeidsutprøving ved kontor (merkantilt arbeid).

På Frøya har DalPro eget vaskeri godt tilpasset den enkelte. DalPro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet. DalPro kan også tilby en rekke produkter av høy kvalitet som er produsert av personer med tilretteleggingsbehov, sammen med ordinært ansatte.

Sammen med NAV tilbyr DalPro ulik rehabilitering: Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT). For Hitra kommune har man et eget tilbud for hjemmeboende demente og et aktivitetstilbud for personer med psykisk utviklingshemming. For staten har man et kompetanse-tilbud der det undervises i norsk for voksne fremmedspråklige arbeidere i samarbeid med bedrifter i vår region.

DalPro har i sitt konsept lagt vekt på fysisk trening og riktig kosthold. Bedriften har eget trimrom og fantastiske turområder. DalPro har også ulike programmer man kjører for å hjelpe den enkelte til vekst og økt livskvalitet.