Dokker fungerer utmerket til digitale praksiskandidatkurs

– Dokker er et verktøy med lav brukerterskel og med veldig god oppfølging fra leverandøren. Det sier Ingrid Hoftun, tidligere leder av Hemne Ressurssenter, nå rektor ved Kyrksæterøra videregående skole. Hun har deltatt i et prosjekt for fagbrevutdanning for ungdom i Trøndelag og har veldig god erfaring med bruk av Dokker.

Portrett, Ingrid Hoftun

Hemne Ressurssenter er en del av Kyrksæterøra videregående skole og har jobbet sammen med en rekke andre videregående skoler i Trøndelag med fagbrevutdanning. Blant de ressurssentrene som har vært med er Fosen, Åfjord, Guri Kunna og Oppdal ressurssenter.

– Ofte blir vi for små til å kunne arrangere egne kurs for praksiskandidater som skal ta eksamen innenfor et lærefag og derfor har vi gått sammen om å utarbeide og gjennomføre digitale praksiskandidatkurs innenfor flere fagområder. Vi startet planleggingen i årsskifte 2019/2020 og planla for digitale kurs, som vi fra mars 2020 fikk veldig god bruk for, sier Ingrid Hoftun.

Hun hadde brukt Dokker tidligere og anbefalte at dette skulle ligge som en felles plattform innenfor akvakultur, kjemiprosess, salgsfaget, renholdsoperatør, helsearbeiderfaget og logistikkfaget. Totalt har man hatt vel 100 deltakere på disse digitale kursene.

– Vi har brukt Dokker som mediet for all kommunikasjon på kursene. Lærerne har filmet undervisningen og lagt den ut på Dokker og vi har lagt ut all informasjon, fagstoff, oppgaver og vurderinger av oppgavene på Dokker, sier Ingrid Hoftun, som legger til at Teams er brukt til veiledning med elevene, enten en til en eller i grupper.

– For deltakerne opplever vi at Dokker fungerer godt fordi man ikke trenger spesielle digitale ferdigheter for å ta det i bruk. Deltakerne får alt samlet på en plass. Det er lett å finne fram og for den som er lærer får man full oversikt over det andre lærere har gjort overfor deltakerne, sier Hoftun.

Hun tar det som et godt tegn at det ikke har kommet mange reaksjoner på Dokker fra deltakerne, noe hun mener tyder på at de er godt fornøyde med systemet.

– Det er verdt å merke seg at deltakerne har dokumentasjonen av hva de har jobbet med resten av livet, og det er deres eiendom.

Ingrid Hoftun er også meget godt fornøyd med hvordan Dokker-teamet følger opp support og støtte:

– Jeg opplever at de er meget gode på support. Uansett hvilke utfordringer du møter på så får du rask tilbakemelding fra support og de er raskt tilbake med svar på de spørsmål du har.


Dette er Dokker

Dokker er et samhandlingsverktøy med over 10 000 brukere innenfor skole, tiltaksarbeid, integrering og bedrifter generelt.

Verktøyet er utviklet i samspill med både veiledere og deltakere innenfor de ulike bransjene. LMT har vektlagt enkelhet og stor grad av brukermedvirkning. 
Brukermedvirkning er et av de viktigste ordene som NAV og andre myndigheter bruker når de skal beskrive den best mulige prosess i tiltaksarbeid. 

Dette handler selvsagt om at den enkelte person som er på tiltaksarbeid må bli tatt med på råd. Men det handler også om det ansvar hver enkelt må føle for egen læring- og utvikling. 

LMT har laget et digitalt verktøy som gjør brukermedvirkningen enklere, mer oversiktlig, mer spennende og utviklende for den enkelte. Dette gir tiltaksbedriftene et godt verktøy for å se og følge opp den enkelte person. 

Med Dokker tar man brukermedvirkning til et nytt nivå, og gir alle parter i tiltaksarbeid en plattform for samhandling, utvikling og dokumentasjon.