Så du vil ha innovasjon?

Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement. Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change that is inevitable. 

William Pollard

Da må du endre måten du jobber på!

Det beste (og kanskje det eneste?) direkte mål på innovasjon er endring i menneskelig oppførsel — endring av praksis. Faktisk er det svært nyttig for oss å ta denne tankegangen som definisjon enda et steg videre: Innovasjon er summen av forandring over hele systemet, ikke bare hvordan enkeltmennesket endrer sin praksis.

I så måte er Dokker en stor innovasjon: For utdanningssektoren, næringslivet og andre organisasjoner som jobber med oppfølging og utvikling av mennesker. Alle som tilbyr tjenesten Dokker til sine “brukere”, opplever et positivt skifte i produktivitet, tidsbruk, hvordan læring og kommunikasjon rundt læring skjer. Og ikke minst hvordan refleksjon, egenvurdering og dokumentasjon av kompetanse fører til mer mestring og bedre læring.

Kanskje er selvkjørende biler eller droner mer iøyenfallende innovasjoner, men i forhold til “social impact” og “personal empowerment” er kanskje vårt bidrag til verden like stort: Å endre tankegang til at det er store fordeler med at læring skal “eies” av oss og ikke av skolen, og at data og dokumentasjon følger mennesker i en livslang læringsprosess. Vi vet allerede at bruk av Dokker øker ansvarsfølelsen og motivasjon, som igjen gir gode vaner.

Photo by rawpixel on Unsplash

Hva utløser indre motivasjon?

Tre grunnleggende byggeklosser utløser indre motivasjon:

  • Autonomi — trangen til å styre våre egne liv
  • Mestring — ønsket om å bli bedre faglig og bedre på noe som teller for oss selv og andre
  • Formål — drivkraften til å gjøre det vi gjør for noe større enn bare oss selv

Vi har alle en indre motivasjon: Ønsket om å gjøre ting eller lære noe nytt fordi det betyr noe, fordi vi liker det, fordi det er interessant, fordi det er en del av noe viktig og større.

Vi vil at våre brukere skal jobbe produktivt i Dokker med sine egne “hjelpere” lett tilgjengelig når de trenger det. Vi vil at de skal bli mestere i det de jobber med og kunne vise og dele sin utvikling og vei til målet med hvem de vil. Vi vil at de skal føle seg mindre frustrert av manglende synlighet og manglende kontroll. Vi vil at de skal bli mennesker som kommuniserer, produserer, lærer og lærer bort sin kompetanse — kort sagt bli faglig og digitalt kompetente arbeidsfolk i en dynamisk verden.

Dette er hva vi må kunne tilby, og det er målet og hensikten med alt arbeidet vi gjør i utviklingen av Dokker. Vi må få alle til å forstå hva som ligger ved enden av regnbuen ved å bruke Dokker, og sørge for at vi lager noe som både er nyttig og brukervennlig.

Å lage noe som folk vil ha — og bruke

Vi vet at vi med Dokker har laget noe som er virkelig nyttig: Rundt 70% av alle som bruker Dokker til læring og dokumentasjon av sin kompetanse, lærer mer og bedre enn før . Dette har vi fra en brukbarhetsundersøkelse med høy deltakelse, gjennomført for en tid tilbake. De får også vist hva de kan på en mye enklere måte — til hvem de vil — enn hva som har vært mulig så langt. 
Det betyr at vi har noe folk vil ha.

Imidlertid har ikke så mange en anelse om at de vil ha Dokker. Hvordan kan de det? De fleste har ikke engang hørt om Dokker og svært få klarer å forestille seg et sånt verktøy. Noen tror de vil ha noe annet, hvis de tror de vil ha noe i det hele tatt. Ingen var ute etter Post-it notater eller smarttelefoner heller — før de var på markedet!

Like mye som at vår jobb er å lage noe som virkelig gjør folks skolehverdag og arbeidsliv enklere, mer behagelig og mer produktiv — er vår jobb også å forstå hva folk tror de vil ha og omsette dette til kjerneverdier i utviklingen av Dokker.

Så det vi må gjøre nå er:

  • Gjøre en bedre jobb med å gi det folk ønsker — om de vet det eller ikke
  • Kommunisere dette stadig mer effektivt slik at de ser nytten, og vil ha det

Til tross for at det er en håndfull direkte konkurrenter og noen (overfladisk) lignende verktøy, satser vi på å definere et nytt marked. Og det betyr at vi ikke kan begrense oss til å finjustere produktet; Vi må også finjustere markedet…

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Så hvorfor gjør vi dette?

Vi som jobber med Dokker har et ekte engasjement for mennesker og ønsker oppriktig å legge til rette for at alle skal utvikle seg og få ut sitt eget potensial.

Siden Dokker enda er nytt og ikke så kjent, står vi ikke så lett i fare for å velge veletablerte løsninger og “best practice”. Vi ønsker å innovere gjennom endring av praksis og da kan vi ikke gjøre det samme som før, og tro at vi får et nytt resultat. Vi trenger å lytte, se og analysere bruken av Dokker nøye. Vi må fange opp brukerens adferd og reaksjoner, og ta all den informasjonen og kontinuerlig forbedre Dokker. Vi må utvikle både programvare og kundene / brukerne våre parallelt. En monumental jobb ligger altså foran oss. Så hvorfor gjør vårt “lille team” dette?

Svaret er kort og godt: Hvem ellers? Gjennom deltakelse i flere FoU-prosjekter, tilbakemeldinger fra mange av våre snart 10.000 brukere og ved å ha fått sett noen eksempler fra de nesten 100.000 dokumentasjonene som Dokker-brukere har produsert, er vi overbevist om at vi MÅ gjøre denne jobben: Både for enkeltmennesket og samfunnet.

Vi skal gjøre jobben så godt vi kan — er du med?