Tett oppfølging på trygg avstand

Vi er alle “satt ut” av de vanskeligheter korona-pandemien skaper for oss. Jobb, skole og barnehage skal gjøres hjemmefra, dette byr på nye utfordringer. Hele teamet vårt jobber nå fra hjemmekontor. Heldigvis har vi gode verktøy og mye erfaring med å jobbe «på avstand». Mange legger til rette for at folk skal kunne jobbe hjemmefra, noe som går greit når vi jobber digitalt.

Mange har behov for oppfølging enten de er i skole eller på jobb, integrering eller på tiltak. Disse har nå en vanskeligere situasjon enn tidligere. Det gjøres en stor jobb for å finne løsninger som kan opprettholde opplæring og dialog. Ofte må man ty til direktestrømming av undervisning eller lignende, som medfører at individuell tilpassing og personlig oppfølging blir taperen.

Vi tror at vi kan hjelpe til med å løse dette.

Gjennom flere år har vi skreddersydd det digitale verktøyet Dokker for samhandling på tvers av virksomheter og på avstand. Nettopp denne typen digitale kommunikasjonsverktøy har mange plutselig fått bruk for. Vi vil derfor gjøre vårt for at hverdagen skal bli litt enklere for dere som har fått hverdagen snudd opp-ned. Med Dokker kan det daglige arbeidet med oppfølging fortsette nærmest som normalt – på trygg avstand.

Dame som nyser i albuen

Vi i Dokker ønsker å delta i den nasjonale dugnaden, og vil derfor bidra med 30 dagers gratis prøveperiode av Dokker.

Vi ønsker å bidra i den nasjonale samfunnsdugnaden nå som koronaviruset hindrer mange fra å jobbe og gå på skolen. Vi har lang erfaring fra skoler og bedrifter, der Dokker har blitt brukt som oppfølgingsplattform, lærings- og dokumentasjonsverktøy. Siden alle læreplaner ligger inne i Dokker fra før er det enkelt å komme i gang med tilpasset oppfølging av enkeltelever, lærlinger og i voksenopplæring. Og man kan også invitere inn støttespillere utenfra for å hjelpe til med oppfølgingen – alle er tett på og på trygg avstand samtidig.

Samtidig utfordres NAV sterkt av den nasjonale krisen, og kan gjøre situasjonen enda mer usikker for mennesker som trenger avklaring og oppfølging. Disse menneskene kan også fortsette å jobbe tett sammen med veiledere og andre støttespillere. Vi har lagt til oppgavemaler og målsett for tiltaksbransjen, og det vil være lett å komme i aktivitet igjen.

Det er helt spesielle tider. Med våre 8 ansatte er vi bittesmå, men vi ønsker å bidra med det vi kan i den nasjonale dugnaden. Dokker brukes allerede av skoler og kommuner, tiltaksbedrifter og næringsliv til oppfølging av både unge og voksne. Plattformen fungerer på både mobil, nettbrett og PC, tilfredsstiller krav til personvern (GDPR) og kan tas i bruk umiddelbart.

Prøv tett oppfølging på trygg avstand – bli med på dugnad2020.


Av Snorre Tørriseng, 20. mars 2020


Dokker i tiltak
Med Dokker kan deltaker i tiltak følges opp gjennom daglige «samtaler», eller ved behov. Veilederen kan engasjere og motivere deltakeren, blant annet ved å delegere oppgaver til han/henne: Det skaper selvfølelse, mestring og selvtillit. Som veileder får du bekreftet din involvering, samtidig som Dokker gir deg løpende tilgang til deltakerens «stemme» og dokumentasjon. Og saksbehandleren fra NAV kan også bli en del av støtteapparatet – direkte inn i Dokker

Dokker i skole
I Dokker kan flere lærere jobbe sammen med eleven om arbeidsoppdrag i ulike fag, f.eks. norsk, naturfag, engelsk og byggfag – samtidig! Eleven har alltid eierskapet til sitt eget arbeid og oppfølgingen som blir gitt. Du kan også invitere heimen (foresatte og omsorgspersoner) og fagpersoner utenfor skole, der det er behov for det.

Dokker i integrering
Kvalifisering til arbeid eller utdanning skaper verdier for samfunnet. Derfor bruker noen av Norges mest offensive og suksessfulle integreringskommuner Dokker. Den digitale plattformen gjør hele støtteapparatet tilgjengelig på ett og samme sted: det offentlige, arbeidsgiver og ressurser i idrettslag, kulturliv, friluftsliv, menigheter og resten av frivillig sektor.

Dokker i lærebedrift
For å skape verdens beste fagarbeidere, trenger vi verdens beste mentorer. Veiledere bruker Dokker for å gi støtte og tilbakemeldinger, samtidig som Dokker gir tilgang til læreplaner og oversikter over mål og status for disse. Lærlingen er den aktive parten, og i Dokker dokumenterer lærlingen kompetansen hun/han allerede har og som hun/han skal tilegne seg i læreperioden.