Møt 24-timers mennesket

Målrettet kvalifisering til arbeid eller utdanning gir bedre integrering og skaper verdier for samfunnet. Nettopp derfor bruker noen av Norges mest offensive og suksessfulle integreringskommuner Dokker som plattform for læring og integrering.

Dokker ser hele mennesket, med dets utfordringer, ressurser, kompetanse og ambisjoner. Dermed blir det også lettere å koble enkeltpersoner opp mot lokalt arbeidsliv. Ved å la 24-timersmennesket vise fram hele seg, blir det også enklere å inkludere ressurser fra frivillig sektor i lokalmiljøet.

I Dokker skaper vi med andre ord en helt unik inkluderingsarena, bestående av offentlig støtteapparat, arbeidsliv og ressurser i idrettslag, kulturliv, friluftsliv, menigheter og andre deler av frivillig sektor. Slik setter vi deltakeren i sentrum og gjør hele støtteapparatet tilgjengelig.

Programrådgiver

Som programrådgiver har du ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet i en vertskommune. Du vet sikkert allerede hvor viktig det er at støtteapparatet ser hele mennesket som skal løftes inn i lokal- og storsamfunnet. Du vet at du må ta vare på 24-timersmennesket for å gi oppfølging på alle livets arenaer.

Du vet kanskje også at du mangler tid eller ressurser til å følge opp hver enkelt på en helhetlig og god måte.

Med Dokker samler vi alle med inkluderingsansvar i et helhetlig fellesskap. Slik kan alle gode støttespillere på en enkel og effektiv måte jobbe sammen for å finne ressursene og mulighetene i hver enkelt og koble vedkommende opp mot relevante relevante arbeidsplasser og frivillige arenaer i idrett, kultur, menigheter, friluftsliv og alt det andre som skaper gode levevilkår i et lokalsamfunn.

Ved å kartlegge egenskaper og matche disse opp mot muligheter lokalt, skaper samarbeidende inkluderingsaktører et kraftfullt fellesskap som angir retning for den enkelte og skaper verdier for storsamfunnet.

Voksenopplæring

Dokker gir minoritetsspråklige elever et unikt verktøy for å tilegne seg ny kunnskap. I Dokker kan eleven ta en aktiv rolle i møtet med fagstoffet. Gjennom refleksjon oppstår en dypere innsikt i egen læringsprosess.

Vi tror at de beste resultatene oppnås i samspill mellom voksenopplæringen og arbeidslivet. Med Dokker legger vi til rette for praksisnær læring: Eleven kan ta utgangspunkt i dagligdagse situasjoner eller oppdrag ved arbeids- og praksisplasser; og med bilder, video og tekst opprette arbeidsoppdrag og svare på oppgaver. Lærere, veiledere, medelever og andre støttespillere bidrar hele veien med oppmuntringer, korrigeringer og spørsmål. Slik skaper vi refleksjon og engasjement rundt egen kompetanse og arbeidsmål.

For veilederen og læreren gir Dokker innsikt i hvordan eleven skaper mening ut fra undervisningen de mottar. Dokker gir dessuten lærere og veiledere enestående tilgang på tekst, bilder og annen dokumentasjon. Slik kan du starte en samtale hvor sammenhengen mellom teori og praksis aldri forsvinner.

Dokker gir oversikt og gjør planleggings- og evalueringsarbeidet enkelt og effektiv. I elevgrupper med ulike praksisfelt, er du som lærer eller veileder aldri langt unna - selv om du ikke er fysisk til stede.

Personlig

Free

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner/mål

Deling og tilbakemeldinger underveis

Support

Virksomhet

kr 95
per person, per måned. Fakturert årlig.

Alt i Personlig

Koble folk sammen i grupper

Rollebasert kommunikasjon og deling

Tildel oppgaver og følg progresjonen

Vurdering/godkjenning av utført arbeid (dokumentasjon)

Prioritert brukerstøtte

GDPR. Den enkelte eier sine egne data og kontrollerer tilgang.


Prisen er eks. mva.
Fakturert månedlig: kr 114/pers/mnd


Se priser for skoler og ideelle organisasjoner

Virksomhet+

Contact us

Alt i Virksomhet

Rammevilkår

Dedikert støtte til implementering

Inkludert opplæring av superbrukere

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!