Verdens beste fagarbeider

Vil du være med og skape verdens beste fagarbeider? I så fall trenger vi verdens beste mentorer. Som veileder eller instruktør er du allerede en ressursperson som sørger for faglig innsikt, støtte og trygghet til morgendagens verdiskapere.

Vi vet at overgangen fra skole til arbeidsliv kan være vanskelig. Ikke nok med at verdens beste fagarbeider skal beherske basisfagene: Hen skal også vise gode holdninger, beherske HMS og IKT, samarbeide og kommunisere godt med andre, være innovativ og engasjert - og mye annet! Med Dokker blir du kjent med hele mennesket allerede før vedkommende blir en del av arbeidsplassen.

Det er lærlingen som er den aktive parten og som eier alt som over tid legges til i Dokker. Lærlingen kan blant annet lage bevis på kompetansen hen allerede har og kompetansen hen skal tilegne seg i læreperioden. Ved å legge til rette for planlegging, gjennomføring og vurdering, gir Dokker både gode holdninger og verdifull trening til fagprøven.

Som veileder bruker du Dokker som et fleksibelt og tilgjengelig verktøy for å gi støtte og tilbakemeldinger underveis. Her får du også tilgang til læreplaner, oversikt over mål og status for disse. Kort sagt: Dokker gir deg verktøyene du trenger for å skape rammene for verdens beste fagarbeider.

Priser enkelt

Gratis

Personlig

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner

Deling

Brukerstøtte

kr 100/år

Virksomhet

Alt i Gratis

Koble folk sammen i grupper

Vurdering av utført arbeid

Del med enkeltpersoner eller gruppe

Prioritert Brukerstøtte


Prisen er eks. mva og gjelder pr. deltaker –den personen som blir fulgt opp. Støttespillere bruker Dokker gratis.

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!