Gi deltakeren motivasjon

Å være veileder i et tiltak er en viktig og givende jobb. En del av jobben handler om å dyrke fram motivasjon og mestring i en uformell og trygg relasjon til deltakeren. Ofte spiser mange av arbeidsoppgavene opp tiden du har til å skape trygg og positiv samhandling med brukeren. Arbeidsdagen består gjerne av rapportering til ulike saksbehandlere i NAV, du skal inngå avtaler med arbeidsgivere og følge opp deltakeren med samtaler og faste møter. Disse oppgavene har som mål å gi deltakeren jobb og et bedre liv, men skaper ikke en arena for engasjement, eierskap og kontinuerlig oppfølging.

Med Dokker får du mer tid til bedre oppfølging: I Dokker kan du følge opp deltaker gjennom daglige «samtaler», om du ønsker det. Slik engasjeres deltakeren og mange oppgaver kan delegeres til deltaker. Når deltaker opplever å ta over oppgaver, skaper vi selvfølelse, mestring og selvtillit. Samtidig får du som veileder bekreftelser på din involvering.

På toppen av det hele har du tilgang til deltakerens «stemme» og dokumentasjon når du skal rapportere til NAV – eller hva med å invitere saksbehandler fra NAV direkte inn i Dokker? Det er faktisk mulig – og helt greit hva GDPR angår – så lenge det er deltakeren som gir tilgang.

Priser enkelt

Gratis

Personlig

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner

Deling

Brukerstøtte

kr 100/år

Virksomhet

Alt i Gratis

Koble folk sammen i grupper

Vurdering av utført arbeid

Del med enkeltpersoner eller gruppe

Prioritert Brukerstøtte


Prisen er eks. mva og gjelder pr. deltaker –den personen som blir fulgt opp. Støttespillere bruker Dokker gratis.

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!