Vilkår for bruk

Show in english

Learning Moment Technologies
Sist endret: 23. november 2017


Velkommen til oss og Dokker!

Takk for at du bruker Dokker, Dokker ReadMe eller noen av de andre tjenestene våre.

Tjenestene leveres av Learning Moment Technologies AS, lokalisert på Fellesbygget, 7940 OTTERSØY, Norge.

Når vi snakker om “Learning Moment”, “vi”, “vår” eller “oss” i denne erklæringen, refererer vi til Learning Moment Technologies, selskapet som leverer Tjenestene. Når vi snakker om “Tjenestene” i denne erklæringen, refererer vi til vårt nettbaserte lærings- og dokumentasjonsverktøy; Dokker, Dokker ReadMe, Learning Moment sin hjemmeside, nyhetsbrev og andre tjenester vi tilbyr. Våre Tjenester er for øyeblikket tilgjengelig for bruk via en nettleser.

Ved å bruke våre Tjenester, godtar du vilkårene i denne avtalen. Avtalen er juridisk bindende, så vennligst les den nøye.

Å bruke tjenestene våre

Du må følge eventuelle retningslinjer som gjøres tilgjengelig for deg i Tjenestene.

Ikke misbruk våre tjenester. For eksempel, ikke forstyrre tjenestene våre, eller prøve å få tilgang til dem ved hjelp av en annen metode enn grensesnittet og instruksjonene vi tilbyr. Du må kun bruke tjenestene våre innenfor loven, inkludert gjeldende lover og forskrifter for eksport og re-eksport. Vi kan suspendere eller slutte å levere våre tjenester til deg hvis du ikke overholder vilkårene våre eller retningslinjene, eller hvis vi undersøker mistanke om mislighold.

Bruk av våre tjenester gir deg ikke eierskap til noen immaterielle rettigheter i våre tjenester eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra våre tjenester med mindre du får tillatelse fra eieren eller det er innenfor loven. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som brukes i våre Tjenester. Ikke fjern, skjul eller endre juridiske merknader som vises i eller sammen med våre Tjenester.

Våre tjenester viser innhold som ikke er Learning Moments. Brukeren/enheten som gjør dette innholdet tilgjengelig i tjenestene, er alene ansvarlig for dette. Vi kan gjennomgå og vurdere innhold for å avgjøre om det er ulovlig eller bryter med retningslinjene våre, og vi kan fjerne eller nekte å vise innhold som vi med rimelighet mener bryter med retningslinjene våre eller loven. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi gjennomgår og vurderer innhold, så vær så snill å ikke anta at vi gjør det.

I forbindelse med bruken av Tjenestene kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Du kan velge bort noen av disse kommunikasjonene.

Tjenestene våre er tilgjengelige på mobile enheter. Ikke bruk slike tjenester på en måte som distraherer deg og hindrer deg fra å overholde trafikk- eller sikkerhetslovgivningen.

Din brukerkonto

Du må kanskje ha en brukerkonto for å kunne bruke noen av tjenestene våre. Du kan opprette din egen brukerkonto, eller din brukerkonto kan bli opprettet og tildelt deg av en administrator, for eksempel arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon.

For å beskytte brukerkontoen din, hold passordet ditt konfidensielt. Du er ansvarlig for aktiviteten som skjer på eller via brukerkontoen din. Prøv å ikke bruke passordet for brukerkontoen på tredjepartsapplikasjoner. Hvis du blir kjent med uautorisert bruk av passordet eller brukerkontoen, kontakt oss snarest på support@dokker.com.

Personvern og opphavsrettsbeskyttelse

Learning Moment sin Personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler dine personlige data og beskytter personvernet ditt når du bruker Tjenestene våre. Ved å bruke Tjenestene våre, godtar du at Learning Moment kan bruke slike data i samsvar med retningslinjene for personvern.

Vi responderer på meldinger om påstått brudd på opphavsretten og avslutter kontoer for gjentatte overtredere i henhold til norsk Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Vi gir informasjon for å hjelpe opphavsrettshavere til å administrere deres immaterielle rettigheter på nettet. Hvis du tror at noen bryter opphavsretten din og ønsker å varsle oss, kontakt oss på support@dokker.com.

Ditt innhold i våre tjenester

Noen av våre Tjenester lar deg laste opp, sende inn, lagre, sende eller motta innhold. Du beholder eierskap av eventuelle immaterielle rettigheter du holder i det innholdet. Kort sagt, det som tilhører deg, forblir ditt.

Når du har en brukerkonto, kan vi vise ditt profilnavn, profilbilde og handlinger du foretar deg på Tjenesten eller på tredjepartsprogrammer som er koblet til brukerkontoen din (for eksempel melding om vurderinger du skriver og kommentarer du legger inn) i våre Tjenester. Vi vil respektere de valgene du gjør for å begrense innstillingene for deling eller synlighet i brukerkontoen din. Du finner mer informasjon om hvordan Learning Moment bruker og lagrer innhold i Personvernerklæringen.

Hvis du sender inn tilbakemelding eller forslag om våre tjenester, kan vi bruke tilbakemeldingen eller forslagene dine uten at vi har forpliktelser til deg.

Om programvaren i våre tjenester

Når en Tjeneste krever eller inkluderer nedlastbar programvare, kan denne programvaren oppdateres automatisk på enheten din når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig.

Learning Moment gir deg en personlig, verdensomspennende, royaltyfritt, ikke-overdragbart og ikke-eksklusivt lisens for å bruke programvaren som Learning Moment tilbyr deg som en del av Tjenestene. Denne lisensen er kun beregnet til å gjøre det mulig for deg å bruke og nyte fordelen av Tjenestene, slik det er gitt av Learning Moment, på samme måte som disse vilkårene tillater. Du må ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie noen del av Tjenesten eller medfølgende programvare, og du må heller ikke omdanne eller forsøke å pakke ut kildekoden til den programvaren, med mindre loven forbyr disse restriksjonene eller du har vår skriftlige tillatelse.

Noe programvare som brukes i våre Tjenester kan bli tilbudt under en åpen kildekode lisens som vi vil gjøre tilgjengelig for deg. Det kan være bestemmelser i åpen kildekode lisens som uttrykkelig overstyrer noen av disse vilkårene.

Endre og avslutte tjenestene våre

Vi forandrer oss kontinuerlig og forbedrer Tjenestene våre. Vi kan legge til eller fjerne funksjonalitet eller funksjoner, og vi kan helt eller delvis suspendere eller stoppe en Tjeneste.

Du kan når som helst slutte å bruke Tjenestene våre, selv om vi beklager det og krysser fingrene for at du kommer tilbake. Learning Moment kan også slutte å levere Tjenester til deg, eller legge til eller opprette nye begrensninger til våre tjenester til enhver tid.

Du eier dataene dine og at du beholder tilgangen til dine data er viktig. Hvis vi avslutter en Tjeneste vil vi, innenfor rimelighetens grenser, gi deg forhåndsvarsel og en sjanse til å få hentet dine data ut av den Tjenesten.

Våre garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi tilbyr våre tjenester ved hjelp av et kommersielt rimelig nivå av dyktighet og omsorg, og vi håper at du vil nyte å bruke dem. Men det er visse ting vi ikke lover om våre tjenester:

Annet enn som uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller tilleggsvilkårene, gir verken Learning Moment eller våre leverandører eller distributører noen spesifikke løfter om Tjenestene. For eksempel gjør vi ikke noen forpliktelser om innholdet i Tjenestene, Tjenestens spesifikke funksjoner, eller deres pålitelighet, tilgjengelighet eller evne til å dekke dine behov. Vi tilbyr tjenestene “som de er”.

Noen jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som underforstått garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. I den grad loven tillater det, utelukker vi alle garantier.

Ansvar for våre tjenester

Når loven tillater det, vil Learning Moment og leverandører og distributører ikke være ansvarlig for tapt fortjeneste, inntekter eller data, økonomiske tap eller indirekte, spesielle, følgeskader, eksemplariske eller straffbare skader.

I den utstrekning loven tillater, er det totale ansvaret for Tjenestene og dets leverandører og distributører for eventuelle krav i henhold til disse vilkårene, inkludert for underforståtte garantier, begrenset til beløpet du betalte oss for å bruke Tjenestene (eller, hvis vi velger, for å levere deg Tjenestene igjen).

I alle tilfeller vil Learning Moment, og leverandører og distributører, ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som ikke er rimelig forutsigbar.

Vi anerkjenner at i noen land kan du ha juridiske rettigheter som forbruker. Hvis du bruker Tjenestene for et personlig formål, vil ingenting i disse vilkårene eller noen andre vilkår begrense eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fravikes etter kontrakt.

Virksomhetsbruk av våre tjenester

Hvis du bruker tjenestene våre på vegne av en bedrift, aksepterer virksomheten disse vilkårene. Det vil beskytte og holde Learning Moment og dets tilknyttede selskaper, ledere, agenter og ansatte fra ethvert krav eller søksmål som følge av eller relatert til bruk av Tjenestene eller brudd på disse vilkårene, herunder ansvar eller utgifter som skyldes krav, tap, skader, søksmål, dommer, saks- og advokatkostnader.

Om disse vilkårene

Vi kan endre disse vilkårene eller eventuelle tilleggsbetingelser som gjelder for en Tjeneste, for eksempel i henhold til endringer i loven eller endringer i Tjenestene våre. Du bør se på vilkårene regelmessig. Vi legger inn varsel om endringer i disse vilkårene på denne siden. Vi legger inn varsel om endrede tilleggsbetingelser i den aktuelle Tjenesten. Endringer vil ikke gjelde retroaktivt og vil tre i kraft først fjorten dager etter at de er lagt ut. Men endringer som adresserer nye funksjoner for en tjeneste, eller endringer av juridiske årsaker, vil bli effektive umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en Tjeneste, bør du avslutte bruken av Tjenesten.

Disse vilkårene styrer forholdet mellom Learning Moment og deg. De skaper ikke noen tredjepartsrettigheter.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene, og vi ikke responderer og gjør noe med det samme, betyr ikke dette at vi gir opp noen rettigheter vi måtte ha (for eksempel å handle i fremtiden).

Hvis det viser seg at et bestemt vilkår ikke kan håndheves, vil dette ikke påvirke andre vilkår.

Domstolene i enkelte land vil ikke anvende norsk lov i noen typer tvister. Hvis du bor i et av disse landene, hvor norske lover er ekskludert, vil landets lover gjelde for slike tvister knyttet til disse vilkårene. Ellers er du enig i at Norges lover vil gjelde for eventuelle tvister som oppstår som følge av eller knyttet til disse vilkårene eller Tjenestene. På samme måte, hvis domstolene i ditt land ikke vil tillate deg å samtykke til jurisdiksjonen og stedet for domstolene i Trøndelag fylke, Norge, så gjelder din lokale jurisdiksjon og sted for slike tvister relatert til disse vilkårene. Ellers vil alle krav som oppstår som følge av eller knyttet til disse vilkårene eller tjenestene rettes utelukkende i domstoler i Trøndelag fylke, Norge, og du og Learning Moment samtykker til personlig jurisdiksjon i disse domstolene.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om våre vilkår eller praksis. Du kan kontakte oss på hello@learningmoment.tech eller på vår postadresse nedenfor:

Learning Moment Technologies
Fellesbygget
7940 Ottersøy
Norge