Dokker gjør NAV enda bedre

Vi vet at det kan ta lang tid mellom hver gang du møter deltakere i tiltak. Med Dokker kan lange intervaller mellom oppfølgingspunkter og møter unngås. Det er deltakeren har som har det reelle eierskapet til sin handlingsplan og gjennomføring. Dokker er utviklet for å gi deltakeren mulighet til å uttrykke ønsker og vilje til endring. Slik unngår vi følelsen av at det er veileder som legger premissene for valg.

Dokker er utviklet for å samle alle gode krefter i tiltaksarbeidet. Som veileder i NAV får du mulighet til å bidra til tiltaksarbeidet på en helt ny måte. Saksbehandlere og veiledere i NAV kan faktisk inviteres direkte inn i Dokker. Vi har selvsagt sørget for at dette er helt greit i forhold til personvern og GDPR.

Med Dokker kommer du tett på deltakerne, uten at det går på bekostning av krav til effektivitet og saksbehandling. Med tilgang til deltakernes domene på Dokker gis du en enestående innsikt i dagens situasjon, erfaringer, ambisjoner, utfordringer og muligheter. Med tilgang til både deltakerens “stemme” og all relevant dokumentasjon, øker vi muligheten for saksbehandlere i NAV, veiledere og deltakere til sammen å skape gode, inkluderende og effektive tiltak.

Med Dokker skaffer du deg et unikt utgangspunkt til å treffe gode beslutninger, uten at det går på bekostning av tiden du må bruke på saksbehandling og andre administrative (og tidkrevende) oppgaver.

Priser enkelt

Gratis

Personlig

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner

Deling

Brukerstøtte

kr 100/år

Virksomhet

Alt i Gratis

Koble folk sammen i grupper

Vurdering av utført arbeid

Del med enkeltpersoner eller gruppe

Prioritert Brukerstøtte


Prisen er eks. mva og gjelder pr. deltaker –den personen som blir fulgt opp. Støttespillere bruker Dokker gratis.

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!