Bli sett og få motivasjon

Deltakere i tiltak erfarer ofte at mangel på energi og motivasjon er de største hindrene for å lykkes med å skape resultater. Dokker er skreddersydd for tett og hyppig oppfølging mellom veileder og deltaker. Gjennom å legge til enkel, intuitiv og umiddelbar samhandling mellom deltaker, tiltaksorganisasjon og NAV, gis deltakeren signaler om at vedkommende blir satset på og er en likeverdig partner i tiltaket.

Som mennesker har vi behov for bekreftelse og anerkjennelse. Det er faktisk blant de mest grunnleggende behovene vi har. Vi trenger tillit. Vi trenger å bli sett. Vi trenger å bli inkludert. Kort sagt: Vi trenger hverandre.

Med Dokker tar vi med oss disse verdiene når det gjelder som mest.

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!