Gi deltakeren motivasjon

Å være veileder i et tiltak er en viktig og givende jobb. En del av jobben handler om å dyrke fram motivasjon og mestring i en uformell og trygg relasjon til deltakeren. Ofte spiser mange av arbeidsoppgavene opp tiden du har til å skape trygg og positiv samhandling med brukeren. Arbeidsdagen består gjerne av rapportering til ulike saksbehandlere i NAV, du skal inngå avtaler med arbeidsgivere og følge opp deltakeren med samtaler og faste møter. Disse oppgavene har som mål å gi deltakeren jobb og et bedre liv, men skaper ikke en arena for engasjement, eierskap og kontinuerlig oppfølging.

Med Dokker får du mer tid til bedre oppfølging: I Dokker kan du følge opp deltaker gjennom daglige «samtaler», om du ønsker det. Slik engasjeres deltakeren og mange oppgaver kan delegeres til deltaker. Når deltaker opplever å ta over oppgaver, skaper vi selvfølelse, mestring og selvtillit. Samtidig får du som veileder bekreftelser på din involvering.

På toppen av det hele har du tilgang til deltakerens «stemme» og dokumentasjon når du skal rapportere til NAV – eller hva med å invitere saksbehandler fra NAV direkte inn i Dokker? Det er faktisk mulig – og helt greit hva GDPR angår – så lenge det er deltakeren som gir tilgang.

Målsett og oppgavemaler for tiltak

Vi har jobbet sammen med tiltaksbedrifter og fagpersoner i bransjen om å utvikle et målsett (tilsvarende en læreplan) for deltakere på ulike tiltak. Målsettet er basert på NAVs kravspesifikasjoner og kommuniserer direkte til deltakeren. Målsettet er fleksibelt i bruk og dekker alle områdene i de fleste tiltak. Det kan med fordel brukes sammen med de ordinære læreplanene som også er på Dokker. Slik kan man enkelt kombinere måloppnåelse i selve tiltaket og samtidig ha fokus på formell kompetanse.

For å komme lettere i gang med oppfølging i Dokker, har vi også utviklet oppgavemaler som veileder kan ta i bruk og tildele deltaker. Malene kan skrives om og tilpasses lokale og individuelle behov. Vi har utviklet oppgavemaler som dekker de grunnleggende delene av målsettet. I tillegg håper vi at oppgavemalene kan gi inspirasjon til at veileder lager egne oppgaver som er skreddersydd til den enkelte deltaker. Slik gir Dokker muligheten til personlig oppfølging på et helt nytt nivå.

Personlig

Free

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner/mål

Deling og tilbakemeldinger underveis

Support

Virksomhet

kr 95
per person, per måned. Fakturert årlig.

Alt i Personlig

Koble folk sammen i grupper

Rollebasert kommunikasjon og deling

Tildel oppgaver og følg progresjonen

Vurdering/godkjenning av utført arbeid (dokumentasjon)

Prioritert brukerstøtte

GDPR. Den enkelte eier sine egne data og kontrollerer tilgang.


Prisen er eks. mva.
Fakturert månedlig: kr 114/pers/mnd


Se priser for skoler og ideelle organisasjoner

Virksomhet+

Contact us

Alt i Virksomhet

Rammevilkår

Dedikert støtte til implementering

Inkludert opplæring av superbrukere

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!