Tenk på alt vi kan få til sammen

Som foreldre ønsker vi det beste for barna våre. Vi har forventninger og ønsker om at barna skal ha det trygt og godt i dag, og at de skal mestre alt de må kunne for å bli velfungerende voksne. Skole, elever, foresatte og andre støttespillere er sterke fellesskap som danner grunnlaget for læring, men ofte snakker ikke disse fellesskapene godt nok sammen. Som foreldre møter vi ofte et system som ikke ser enkeltpersoner.

Dokker er et verktøy for inkludering og læring som på en helt ny måte lar deg utnytte krafta i fellesskapet som omgir barna våre. I Dokker kan du gi støtte og kommunisere med lærere og andre som følger opp barnet ditt uten å måtte vente på neste foreldresamtale eller -møte.

Vi tror at vi får til aller mest når vi samarbeider med andre om å nå felles mål. Derfor har vi laget Dokker. Med mer enn 10 000 brukere vet vi at positiv samhandling fører til læring og utvikling - for alle involverte.

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!